Обогатяване на Зографската електронна научноизследователска библиотека

Обогатяване на Зографската електронна научноизследователска библиотека

Традиционно всяка година през месец май отчитаме разширяването на Зографската електронна научноизследователска библиотека с нови ръкописи. В годината, когато честваме 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетската библиотека, дигиталната колекция се обогати за втори път. Със съдействието на изследователите от Катедра „Кирилометодиевистика“ Зографската електронна научноизследователска библиотека се попълни с 16 нови ръкописа от сбирката на Музея на Възраждането „Иларион Макариополски“ – гр. Елена от периода XVI – XIX век.

Зографската електронна научноизследователска библиотека е достъпна за специалисти от страната и чужбина офлайн във филиална библиотека Филологии. За своето десетгодишно съществуване след началото, положено с 286 ръкописа притежание на Зографската обител, днес електронната библиотека вече съдържа 749 ръкописа предоставени от 16 български и чужди институции.