„Образци на художествена подвързия XVI – XXI в.“

„Образци на художествена подвързия XVI – XXI в.“

Университетската библиотека посреща своята 135 годишнина с нова постоянна изложба „Образци на художествена подвързия XVI – XXI в.“.  Целта на изложбата е да покаже характерни образци на подвързия чрез представителни за фонда на Университетската библиотека книжовни паметници.

В изложбата са представени историческото развитие и характеристика на подвързията, показана е структурата на книгата, проследени са различните материали за писане и превръщането на подвързването на ръкописи в изкуство. Направеният историческия преглед проследява промяната в технологиите при въвеждане на индустриализацията, което обогатява познанията за историята на книгоиздаването през вековете.

Университетската библиотека притежава един от най-богатите и компетентно комплектувани фондове от книги и периодични издания в областта на хуманитарните и природните науки. В процеса на комплектуване на научна и учебна литература в библиотеката са набавени и се съхраняват много редки и ценни издания.