Нашите учебници

Нашите учебници

В навечерието на най-българския празник – 24 май, представяме изложбата „Нашите учебници“, посветена на 135 години от създаването на СУ „Св. Климент Охридски“ и 100-годишнината на специалност „Педагогика“.

В изложбата са включени първите учебници, публикувани на български език от епохата на Възраждането. Подредени тематично, във витрините могат да бъдат видяни буквари, граматики, речници и разговорници, граматики на чужди езици, учебници по история, география, аритметика, математика, физика, химия, хигиена, психология, логика, учебници с общопросветен характер, търговски ръководства и други.

Представени са авторски издания на П. Берон, Й. Груев, Н. Геров, Н. Бозвели, С. Доброплодни, Д. Войников, Р. Блъсков, З. Княжески, М. Дринов, К. Фотинов, И. Момчилов, както и учебници, преведени от френски, английски, руски и др. езици от Н. Михайловски, П. Пиперов, И. Богоев, В. Марков, Д. Енчев, Хр. Ботев и др. Интерес предизвикват подвързиите, сведенията за отпечатване, дарствените надписи и приписки, илюстрациите и самите наименования.

Акцент в изложбата са първите издания на прочутия „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон, „Граматиката“ на Неофит Рилски, „Славеноболгарское детеводство…“ на Неофит Бозвели и Емануил Васкидович и други първи издания на емблематични учебници.

Специално място е отделено на Йосиф Ковачев – основоположник на университетската педагогика. В експозицията са подредени неговите методически ръководства, помагала и учебници, свързани с въвеждането в българското училище на т. нар. звучна метода, част от личната му библиотека.

Изложбата може да бъде разгледана до началото на м. септември във фоайето на Университетската библиотека.