Обогатяване на Зографската електронна научноизследователска библиотека

Обогатяване на Зографската електронна научноизследователска библиотека

Традиционно през месец май отчитаме разширяването на Зографската електронна научноизследователска библиотека с нови ръкописи. През 2023 година колегите от общинска библиотека „Искра“ – гр. Казанлък ни предоставиха 16 дигитализирани славяноезични и чуждоезични ръкописи от техния фонд.

Зографската електронна научноизследователска библиотека е създадена през 2014 г. с договор за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ и е достъпна за читателите на Университетската библиотека във филиална библиотека Филологии. Общият брой на дигитализираните ръкописи наброява 730, а оригиналите се съхраняват в 15 манастири, музеи и библиотеки. В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий и нашия професионален празник, благодарим на всички институции и колеги, които имат отношение към създаването, разширяването и поддържането на Зографската стая.