ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО ELSEVIER НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО ELSEVIER НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

Във връзка със сключеното споразумение между МОН и издателство Elsevier, което предоставя възможност за приемане на публикации от български автори в списания с отворен достъп, Ви предлагаме по-детайлна информация относно условията и процеса на публикуване.