„Един от строителите на българската наука“

„Един от строителите на българската наука“

В навечерието на най-българския празник в Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов.

Откриването на изложбата е част от тридесет и осмите Кирило-Методиевски четения, организирани от Факултета по славянски филологии и Катедрата по Кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Анна Ангелова представи изданията на проф. Йордан Иванов от фонда на Университетската библиотека и разказа за малко известни факти от дейността му. Сред експонираните копия на снимки, писма и рисунки тя изтъкна показваните за първи път писма и бележки на проф. Йордан Иванов, предоставени от отец Атанасий, библиотекар на Зографската света обител. Директорът на Университетската библиотека благодари на колегите от Научния архив на БАН, Държавна агенция Архиви и на библиотеката на Зографския манастир за оказаното съдействие в научноизследователската работа.

Проф. д-р Андрей Бояджиев, ръководител на Катедра Кирилометодиевистика, представи живота и научната дейност на проф. Йордан Иванов, като акцентира върху големите открития – Зографската чернова на Паисий и Рилските глаголически листове и разгледа подробно приносите му в различните научни области.

Доц. д-р Мая Иванова от Кирило-Методиевски научен център при БАН разказа за съхранените в БАН архиви на честваните през 2022 година университетски преподаватели.

Изложбата, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Йордан Иванов, може да бъде разгледана до края на юни 2022 г.