Достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost

Достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost

Уважаеми читатели,

От 2022 г. Университетска библиотека осигурява достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost:

Academic Search Ultimate е мултидисциплинарната пълнотекстова база данни. Съдържа над 14 000 заглавия научни рецензирани периодични издания, както и отчети, доклади, материали от конференции, рецензии, видео материали.

eBook Academic Collection съдържа над 210 000 заглавия електронни книги във всички научни области.

Ползването на базите се осъществява през интерфейс на адрес https://search.ebscohost.com/, където се маркират базите, в които искате да търсите. Ползването се осъществява в рамките на университетската компютъра мрежа. За повече информация виж: http://libsu.uni-sofia.bg:81/UB/?page_id=154