„Върховният поет“ и неговите български преводачи

„Върховният поет“ и неговите български преводачи

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери. Акцент в изложбата са преводи на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил Христов, Николай Лилиев, Милко Ралчев, Николай  Вранчев, Христина Стоянова, Иван Иванов, Любен Любенов и други български преводачи.

Показани са най-старите и най-новите издания на „Божествена комедия“, които библиотеката притежава, екземпляри от личните библиотеки на проф. Боян Пенев и  Мара Белчева, изследвания на университетски преподаватели от средата на ХХ век до наши дни. Открояват се книгите с автографи и дарствени надписи на преводачите, критически материали за Данте, факсимилни издания, библиографии. Представените материали  предлагат българския прочит на един от шедьоврите на световната литература и култура.

Изложбата може да бъде разгледана до 20 февруари 2022 г.