Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложбата, експонирана във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция.

Наред с встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, са представени приносни монографии върху Античността, граматики, речници, множество учебни помагала, преводи на класически автори в изданията на „Световна класика“ и Библиотека „Хермес“, поредиците „Делос“, „Архетип“, „Libri legendi“ и Studia Classica Serdicensia, както и броеве на най-ранното периодично издание за класическа култура „Прометей“, поддържано от Катедрата. Многобройните приноси доказват, че заложените от първите преподаватели традиции и приоритети в научноизследователската и педагогическата дейност продължават успешно да се развиват през вековната ѝ история.

В изложбата е представена и библиотека „Класическа филология“ с акцент върху единствения в страната специализиран фонд по грецистика, латинистика, византинистика, медиевистика, история, археология и рецепция на класическата древност.

Изложбата е част от поредица от събития, посветени на юбилея, и може да бъде разгледана в Университетската библиотека през м. октомври и ноември 2021 г. Всички посетители могат да споделят своите впечатления от изложбата в Книгата  за впечатления и поздравления.