Зографската Света обител – път през вековете

Зографската Света обител – път през вековете

В Университетската библиотека бе открита изложбата  „Зографската Света обител – път през вековете”. Експозицията, посветена на книжовното богатство на Зографския манастир, бе открита от директора на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова. Тя акцентира на ролята на Зограф като изключителен духовен център на българската култура и книжнина и изтъкна усилията на братството за опазване на книжовните културни паметници, които манастирът съхранява.

 Доц. Анна Ангелова представи дейността на Университетската библиотека по договора със Зографската света обител във връзка с изграждането на електронната Зографска библиотека в Софийския университет и подчерта дългогодишните връзки, започнати още в 1900 г. с посещение на Атонските манастири от първия директор на Университетската библиотека Стоян Аргиров.    

 Библиотекарят на Зографската Света обител – Отец Атанасий разказа за идеята на изложбата – посетителите да се запознаят с историята на манастира и с копия „мулажи” на някой от най-ценните ръкописи на манастира: Евтимиев служебник; Грамота на Стефан III, дарител на Зографския манастир; Четириевангелие от ср. на XIV в.; Служебен миней за м. Септември от ср. на XVII в. (между 1638 и 1642 г.); Радомиров псалтир от втора половина на ХІІІ в. и др.      

 Събитието завърши с изпълнение на хора на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил-Философ“.     Експонатите ще останат в Университетската библиотека до 25 ноември 2019 г., след което ще станат постоянни експонати в музея на Зографския манастир.