„Многоликият Михалаки Георгиев”

„Многоликият Михалаки Георгиев”

На 20 март 2019 година бе открита изложба, посветена на живота и творчеството на Михалаки Георгиев – съвместен проект на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и Института за литература към БАН.  Във  встъпителните си думи доц. Ангелова подчерта многообразието на личността на Михалаки Георгиев и неговия огромен принос в различни сфери от обществения живот –дипломат, икономист, редактор, учен и писател. Тя изтъкна, че тази изложба има за цел да запознае обществеността с живота и творчеството на един от големите българи, строители на съвременна България, малко известен, но с огромен принос за развитието на страната ни.


В словото си доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература към БАН благодари на екипа на Университетската библиотека за прекрасното сътрудничество и запозна гостите с ярки моменти от живота на Михалаки Георгиев.  Доц. Александра Антонова от Института за литература към БАН посочи, че за първи се показва голяма част от безценната сбирка с архивни документи, разкриваща акценти от разностранната дейност на Михалаки Георгиев. В изказването си тя се спря на литературната му дейност.  Гл. ас. д-р Емилия Алексиева от Института за литература към БАН представи архива на Михалаки Георгиев, който се състои от 191 архивни единици, разделени в отделни рубрики – биографични материали, кореспонденция, учебни материали, обществена дейност и т.н.„Надявам се да си тръгнете от тази изложба обогатени и със съзнанието, че тя е част от запазването на нашата идентичност, без която сме нищо и никой“, каза в заключение д-р Алексиева.  Сред гостите на откриването на изложбата присъства съпругата на внука на Михалаки Георгиев г-жа Еми Георгиева, която сподели, че паметта за него е жива и поколения наред се почита от семейството и наследниците му.  Изложбата  може да бъде разгледана до 30 април 2019 г.