“Среща с една университетска легенда”

“Среща с една университетска легенда”

По повод 140-ата годишнина от рождението на Ал. Балабанов Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” предлага на вниманието ви изложбата “Среща с една университетска легенда” – многопластова, нетрадиционна  и с няколко ясно очертани сюжетни линии.  Първата линия има за цел да представи значимото присъствие на проф. Ал. Балабанов в културния живот на България и неговата дейност като учен, преводач и поет. Показано е книжовното му наследство – научни трудове и издания на преводите му. Експонирани са снимки и документи от Музея на Софийския университет. В наследството на проф. Балабанов могат да бъдат открити тези, които са актуални и днес и  които си струва да прочетем отново. 
И днес сме убедени, че „за Балабанов трябва да се говори по балабановски” – затова и втората линия на изложбата е нетрадиционна.

Разказите за човека с „две души и сто лица”, за един от най-будните умове на България са от първо лице – спомени на негови приятели и съвременници. „Личност, фигура и събитие”, Балабанов е любим герой и на карикатуристите. В експозицията са показани множество негови карикатури, афоризми, както и образът му в „народното творчество”.   Допълнителна динамичност на изложбата придава специално подготвената мултимедия. Снимките, оценките и спомените показват проф. Балабанов като преподавател в Софийския университет и неговото постоянно общуване със студентите – в аудиторията и извън нея.  Този визуален разказ ще ви запознае със страници от нашата културна история, за да се учим от наследството, оставено от легендарни личности, един от които е проф. Александър Балабанов.