„Върховният поет“ и неговите български преводачи

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери. Акцент в изложбата са преводи на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил Христов, Николай Лилиев, Милко Ралчев, Николай  Вранчев, Христина Стоянова, Иван Иванов, Любен Любенов и …

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложбата, експонирана във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция. Наред с встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, са представени приносни монографии върху Античността, граматики, речници, множество учебни помагала, преводи …

Вапцаров – Мечтателят

На 5. 12. 2019 г. (четвъртък), в 14.30 ч.във фоайето на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита изложбата „Вапцаров – Мечтателят“, която представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експонирани са лични …

Зографската Света обител – път през вековете

В Университетската библиотека бе открита изложбата  „Зографската Света обител – път през вековете”. Експозицията, посветена на книжовното богатство на Зографския манастир, бе открита от директора на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова. Тя акцентира на ролята на Зограф като изключителен духовен център на българската култура и книжнина и изтъкна усилията …

„Многоликият Михалаки Георгиев”

На 20 март 2019 година бе открита изложба, посветена на живота и творчеството на Михалаки Георгиев – съвместен проект на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и Института за литература към БАН.  Във  встъпителните си думи доц. Ангелова подчерта многообразието на личността на Михалаки Георгиев и неговия огромен принос в различни сфери …

“Среща с една университетска легенда”

По повод 140-ата годишнина от рождението на Ал. Балабанов Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” предлага на вниманието ви изложбата “Среща с една университетска легенда” – многопластова, нетрадиционна  и с няколко ясно очертани сюжетни линии.  Първата линия има за цел да представи значимото присъствие на проф. Ал. Балабанов в културния живот на …