Категория: <span>Изложби</span>

„Пътуване към Щастливеца“

Изложба от публикации на университетски изследователи по повод 160 години от рождението на Алеко Константинов Университетската библиотека представя изложбата „Пътуване към Щастливеца“, която включва първите издания на пътеписите, фейлетоните, разказите, очерците, както и преводите на Алеко Константинов. Показана е и връзката на Алеко Константинов с Алма матер – любимец на …

„Ако някоя книга я няма при Чипев, по-добре не я търси“

Изложба в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, посветена на 155 години от рождението на Тодор Чипев Университетската библиотека посреща своя патронен празник 25 ноември с изложба, посветена на най-големия български книжар и издател преди Втората световна война. Кратки истории за издателство „Т. Ф. Чипев“ въвеждат посетителите в културната история на …

„Един от строителите на българската наука“

В навечерието на най-българския празник в Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов. Откриването на изложбата е част от тридесет и осмите Кирило-Методиевски четения, организирани от Факултета по славянски филологии и Катедрата по Кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р …

„100 години Специални сбирки на Пловдивската народна библиотека“

Изложба, предоставена от НБ „Иван Вазов“ – Пловдив През м. март 2022 г. в Университетската библиотека гостува експозиция на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, представена в библиотека „Филологии“. Показани са 25 табла, представящи книги, ръкописи, архиви, фотографии, списания, сборници, литографии и документи – част от безценното притежание на „Специални …

„Строг жрец в храма на науката“

Изложба по повод 140 години от рождението на проф. Стоян Романски Подготвената от Университетската библиотека експозиция представя научната и преподавателска дейност на проф. Стоян Романски. Показани са многобройните му публикации в областите езикознание, етнография, славистика, диалектология: първите научни изследвания, дисертацията, защитена в Лайпцигския университет през 1908 г., речниците, на които …

„Върховният поет“ и неговите български преводачи

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери. Акцент в изложбата са преводи на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил Христов, Николай Лилиев, Милко Ралчев, Николай  Вранчев, Христина Стоянова, Иван Иванов, Любен Любенов и …

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложбата, експонирана във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция. Наред с встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, са представени приносни монографии върху Античността, граматики, речници, множество учебни помагала, преводи …

Вапцаров – Мечтателят

На 5. 12. 2019 г. (четвъртък), в 14.30 ч.във фоайето на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита изложбата „Вапцаров – Мечтателят“, която представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експонирани са лични …

Зографската Света обител – път през вековете

В Университетската библиотека бе открита изложбата  „Зографската Света обител – път през вековете”. Експозицията, посветена на книжовното богатство на Зографския манастир, бе открита от директора на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова. Тя акцентира на ролята на Зограф като изключителен духовен център на българската култура и книжнина и изтъкна усилията …

„Многоликият Михалаки Георгиев”

На 20 март 2019 година бе открита изложба, посветена на живота и творчеството на Михалаки Георгиев – съвместен проект на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и Института за литература към БАН.  Във  встъпителните си думи доц. Ангелова подчерта многообразието на личността на Михалаки Георгиев и неговия огромен принос в различни сфери …