Категория: <span>Изложби</span>

„Един от строителите на българската наука“

В навечерието на най-българския празник в Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов. Откриването на изложбата е част от тридесет и осмите Кирило-Методиевски четения, организирани от Факултета по славянски филологии и Катедрата по Кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р …

„100 години Специални сбирки на Пловдивската народна библиотека“

Изложба, предоставена от НБ „Иван Вазов“ – Пловдив През м. март 2022 г. в Университетската библиотека гостува експозиция на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, представена в библиотека „Филологии“. Показани са 25 табла, представящи книги, ръкописи, архиви, фотографии, списания, сборници, литографии и документи – част от безценното притежание на „Специални …

„Строг жрец в храма на науката“

Изложба по повод 140 години от рождението на проф. Стоян Романски Подготвената от Университетската библиотека експозиция представя научната и преподавателска дейност на проф. Стоян Романски. Показани са многобройните му публикации в областите езикознание, етнография, славистика, диалектология: първите научни изследвания, дисертацията, защитена в Лайпцигския университет през 1908 г., речниците, на които …

„Върховният поет“ и неговите български преводачи

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери. Акцент в изложбата са преводи на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил Христов, Николай Лилиев, Милко Ралчев, Николай  Вранчев, Христина Стоянова, Иван Иванов, Любен Любенов и …

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложбата, експонирана във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция. Наред с встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, са представени приносни монографии върху Античността, граматики, речници, множество учебни помагала, преводи …

Вапцаров – Мечтателят

На 5. 12. 2019 г. (четвъртък), в 14.30 ч.във фоайето на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита изложбата „Вапцаров – Мечтателят“, която представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експонирани са лични …

Зографската Света обител – път през вековете

В Университетската библиотека бе открита изложбата  „Зографската Света обител – път през вековете”. Експозицията, посветена на книжовното богатство на Зографския манастир, бе открита от директора на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова. Тя акцентира на ролята на Зограф като изключителен духовен център на българската култура и книжнина и изтъкна усилията …

„Многоликият Михалаки Георгиев”

На 20 март 2019 година бе открита изложба, посветена на живота и творчеството на Михалаки Георгиев – съвместен проект на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и Института за литература към БАН.  Във  встъпителните си думи доц. Ангелова подчерта многообразието на личността на Михалаки Георгиев и неговия огромен принос в различни сфери …

“Среща с една университетска легенда”

По повод 140-ата годишнина от рождението на Ал. Балабанов Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” предлага на вниманието ви изложбата “Среща с една университетска легенда” – многопластова, нетрадиционна  и с няколко ясно очертани сюжетни линии.  Първата линия има за цел да представи значимото присъствие на проф. Ал. Балабанов в културния живот на …