Категория: <span>Новини</span>

В периода 20. 11- 31. 12. 2023 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до базата данни Statista

Тя е една от най-големите платформи за статистически и пазарни данни в света. Statista позволява достъп до повече от 1,5 милиона статистически данни, доклади, прогнози, анкети, инфографики и проучвания на 80 000 теми от над 22 500 източника. Ползването се осъществява чрез устройства, свързани към университетската интернет мрежа. https://www.statista.com/

Пробен достъп до платформата за електронни книги  на издателство TAYLOR & FRANCIS

В периода 01.11.2023-31.12.2023 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до колекцията от електронни книги на издателство Taylor & Francis. Колекцията включва около 159 000 заглавия в областта на медицината, технологиите, хуманитарните и обществените науки, като книгите са достъпни само за онлайн четене. Ползването се осъществява чрез устройства, свързани към университетската …

Нов Дигитален център в Университетската библиотека

Лабораторията „Дигитализация на документално наследство“ бе открита два дни след отбелязването на 135 годишнината от създаването на Университетската библиотека. Оборудването с високотехнологични скенери е по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Ръководителят на …

„Културното наследство като ресурс за местно развитие“ на проф. Желю Владимиров

На 31.10.2023 г. в Университетската библиотека бе представена книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“. Книгата съдържа резултати от изследвания, проведени по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020. Проф. Желю Владимиров открои …

135 години Университетска библиотека

На 29 октомври 1888 г. са положени основите на първата университетска библиотека в България. 135 години по-късно, ние, библиотекарите от Университетската библиотека благодарим на нашите читатели и на академичната общност за доверието и подкрепата!

Предстоящи събития в УБ: откриване на Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“

На 31 октомври 2023 г. от 16.00 ч. ще бъде открит Дигитален център (Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“) към Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Дигиталният център е оборудван по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ …

Предстоящи събития в УБ: представяне на книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“

На 31.10.2023 г. от 16.30 ч. в читалня „Акад. Стоян Аргиров“ на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ще бъде представена книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. д.ик.н. Желю Владимиров. Книгата съдържа резултати от разработка по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, …

Пробен достъп до портала с дигитални колекции на швейцарското издателство Librairie Droz

В периода 18.10.2023 г. – 20.11.2023 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до портала с дигитални колекции на швейцарското издателство Librairie Droz. В колекциите са включени основно френскоезични справочни издания за Жан Калвин и калвинисткото движение, издания с текстове за френското наследство от Средновековието до днес, литературни изследвания върху XIX и …

Уважаеми студенти,

През учебната 2023/2024 г. електронните карти на Софийския университет ще бъдат раздавани в Централна библиотека и филиалните библиотеки съгласно разпределението:

Факултет, в който се обучават студентитеБиблиотека
Биологически факултетБиология
Богословски факултетТеология
Геолого-географски факултетГеография
Исторически факултетИстория
Медицински факултетЦентрална библиотека
Стопански факултетСтопански науки
Факултет по журналистика и масова комуникацияЖурналистика и масова комуникация
Факултет по класически и нови филологииЦентрална библиотека
Факултет по математика и информатикаМатематика и информатика
Факултет по науки за образованието и изкустватаБиблиотека ФНОИ
Факултет по педагогикаЦентрална библиотека
Факултет по славянски филологииФилологии
Факултет по химия и фармацияХимия и фармация
Физически факултетФизика
Философски факултетФилософия
Юридически факултетЮридическа библиотека

В периода 1-30 юни 2023 г. Университетската библиотека предоставя временен достъп до платформата Project Syndicate.

Project Syndicate e международна новинарска организация с нестопанска цел, която представя оригинални, качествени коментари на видни политически лидери, политици, учени, бизнес лидери и граждански активисти от цял свят. Включен е достъп и до анализите и статиите публикувани в онлайн списанието PS Quarterly magazine. https://www.project-syndicate.org/