Работна среща с колеги от Република Северна Македония

На 10 май в Университетската библиотека се състоя работна среща с колеги от Национална институция – Университетска библиотека „Гоце Делчев“ – Щип, Република Северна Македония. Директорът на библиотеката г-н Тодор Џидров и библиотекарите г-жа Ивана Стојанова и г-жа Јована Рилак представиха дейността на институцията и разказаха за работата си с …

ПРОБЕН ДОСТЪП ДО СПИСАНИЯ И КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВО BENTHAM SCIENCE

В периода 01.03.2022-31.05.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science. Базата съдържа над 130 рецензирани списания и електронни книги в областите медицина, природни и точни науки. По време на пробния достъп няма ограничение в достъпа до онлайн съдържание. От електронните книги могат да …

ПРОБЕН ДОСТЪП ДО APA PsycInfo

В периода 01.02.2022–28.02.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до базата данни The APA PsycInfo®, част от платформата на EBSCOhost. Базата данни съдържа над 220 000 пълнотекстови статии и над 4500 заглавия книги, както и пълнотекстови материали от конференции, бюлетини, доклади, информационни листове. Потребителите имат достъп и до различни тестови инструменти, …

Достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost

Уважаеми читатели, От 2022 г. Университетска библиотека осигурява достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost: Academic Search Ultimate е мултидисциплинарната пълнотекстова база данни. Съдържа над 14 000 заглавия научни рецензирани периодични издания, както и отчети, доклади, материали от конференции, рецензии, видео материали. eBook Academic Collection съдържа над 210 …

Пробен достъп до електронните книги на издателство Taylor & Francis

В периода 01.12.2021-31.01.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до колекцията от електронни книги на издателство Taylor & Francis. Колекцията включва над 122 470 заглавия в областта на медицината, технологиите, хуманитарните и обществени науки. Не могат да се четат заглавия с DRM защита и учебници. Достъпът е активен рамките на …