logo
 
   
   
 

Nabis union catalogue
Articles & more
Онлайн заявка на книги и периодични издания през електронния каталог.
Повече информация

Инструкция за онлайн заявка.

Националният академичен своден каталог НАБИС обединява електронните каталози на 32 академични библиотеки и наброява над 2,631,653 библиографски записа

Проектът се осъществява с помощта на Фондация "Америка за България".

©2010 Университетска библиотека"Св. Климент Охридски"